ประเมินราคาบัตร

ประเมินราคาบัตรพลาสติก

 


ชื่อ - สกุล : :  *
เบอร์โทรศัพท์ : :
อีเมล์ : :  *
ขนาดของบัตร : :  *
ความหนาของบัตร : :
สีพิเศษ (ถ้ามี) : : Gold
Silver
Platinum
Titanium
จำนวนรวมผลิต สั่งต่อครั้ง : :  *
เพิ่มเติม ( Option ) : : Running Number
แถบแม่เหล็ก Hi-Co, Lo- Co
แถบลายเซ็น
มี Barcode (Type 39 / 93 / 128)
มีรูป
พิมพ์ตัวนูน (Emboss)
พิมพ์ตัวจม (Indent)
พิมพ์ตัวเรียบ (Surface)
มีการ Personalization
มีการใส่ Hologram
ปั้มเงิน, ปั้มทอง (Hot Stamp)
การเคลือบ (LAM) เคลือบเงา, เคลือบด้าน
รูปภาพตัวอย่าง : :
รายละเอียดเพิ่มเติม : :