เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 เกี่ยวกับ UFI                                                                 

นับจากปี 2535 (1992) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด (UFI) เริ่มต้นเส้นทางบนถนนธุรกิจการพิมพ์ด้วยการเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Computer Forms)

จวบจนวันนี้ กว่า 22 ปีที่เติบโตอย่างมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียนรวม 19 ล้านบาท และด้วยประสบการณ์ที่บ่มเพาะความชำนาญของทีมงาน เราได้ขยายกิจการเพื่อให้บริการครอบคลุมงานพิมพ์ทางธุรกิจให้ครบวงจรเพื่อรองรับความต้องการด้านต่างๆ ที่มากขึ้น ซึ่งได้แก่...

  ● แบบฟอร์มธุรกิจ ชนิดกระดาษปอนด์และกระดาษเคมี

  ● สลิปเอทีเอ็ม (ATM Slip)

  ● กระดาษเทอร์มอล (Thermal Paper)

  ● สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง (Continuous Sticker)

  ● บัตรกระดาษติดในแบบฟอร์ม (Card in Form)

 

 

รวมถึง... งานพิมพ์บนสื่อพลาสติกต่างๆ อาทิ เช่น บัตรพลาสติก (Plastic Card), บัตรสมาชิก, บัตรเข้าชมงาน, บัตรรับประกันสินค้า ฯลฯ
นอกจากนี้ เรายังได้นำเอาแนวคิด Customized & Personalized Printing ที่ได้ผนวกความรู้ทางด้านการตลาดเข้ากับเทคโนโลยีการพิมพ์มาใช้เพื่อเตรียมพร้อมรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในยุคดิจิตอลอีกด้วย